Products

ផលិតផលរបស់កសិករឆ្លាតមាន
រោងសម្ងួតម៉ូដែល SSD300L

Smart solar Dryer Model: SSD300L


ទូសម្ងួតវៃឆ្លាត​  Smart Solar Dryer


រោងសម្ងួតកសិផល (Smart Solar Dryer)

ទូរសម្ងួតខ្នាតតូច Small Solar Dryer

ទូសម្ងួតខ្នាតមធ្យម អាចសម្ងួតយប់ និងថ្ងៃ
Post a Comment

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*