ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានម៉ាស៊ីនសម្ងួត និងរោងសម្ងួត

ក្រុមហ៊ុនកសិករឆ្លាត សូមណែនាំពីប្រភេទរោង និងម៉ាស៊ីមសម្ងួតជូនបងប្អូនជាអ្នកកែច្នៃ ស្វាយ ចេកនិងកសិផលផ្សេងៗ


 

ag4kh

Post a Comment

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Previous Post Next Post